Anunț: Concurs pentru ocuparea unui post vacant de corepetitor

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Spl. C. Brediceanu, nr. 5, organizează, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea unui post vacant de corepetitor (S) – instrument de suflat, astfel:
– în data de 26.06.2017, ora 11.00, proba practică;
– în data de 27.06.2017, ora 11.00, interviu.

Condiţii de participare:
– studii superioare, cu diplomă de licență, în domeniul muzical – interpretare muzicală (instrument de suflat);
– stare de sănătate corespunzătoare;
– certificat cazier judiciar.

Dosarele de participare vor fi depuse la sediul instituţiei, până la data de 16.06.2017, ora 15.00 şi trebuie să cuprindă:
– cerere de înscriere la concurs;
– copie după cartea de identitate;
– curriculum vitae;
– copie după actele de studii şi specializări;
– cazier judiciar;
– adeverinţă medicală.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la tel. 0256 351130.