Municipiul Lugoj

Atestat încă din 1334, municipiul Lugoj este situat în vestul României, la 60 km de Timişoara – reşedinţa judeţului Timiş, pe drumul european E 70, viitoarea magistrală continentală care leagă partea de vest a ţării de Bucureşti. Situat în partea de şes a Banatului, relieful predominant îl reprezintă câmpia, care este înconjurată de o zonă deluroasă, prielnică pentru cultivarea viţei de vie.

Clima este temperată, cu evidente influenţe mediteraneene. Peisajul economic al urbei este alcătuit din ramuri ale industriei uşoare (încălţăminte, ceramică, confecţii), ale prelucrării lemnului, electronicii şi mecanicii fine. Populaţia numără 45.000 de locuitori şi este formată din români, germani, maghiari şi alte naţionalităţi, care convieţuiesc paşnic şi armonios, oraşul oferă un model de convergenţă şi convieţuire multietnică resimţită cu precădere în plan cultural şi confesional, ortodoxismul majoritar coexistând cu greco-catolicismul, catolicismul, reformismul, iudaismul şi alte culte, într-o exemplară înţelegere şi comunicare. Considerat capitala spirituală a Banatului, cu tradiţii ce vin din străvechime, viaţa culturală pulsează în instituţii şi aşezăminte reprezentative ca: Muzeul Municipal, Biblioteca Municipală, Teatrul „Traian Grozăvescu”, Casa de Cultură şi Galeriile „Pro Arte”.

Din 1992, Lugojul este centru universitar, cele trei facultăţi ale „Universităţii Europeane Drăgan” formând tineri în domeniul dreptului, al ştiinţelor economice, al ciberneticii şi informaticii economice. De mai bine de un deceniu, presa scrisă şi audiovizualul local sunt reprezentate de saptamânalele „Redeşteptarea”şi „Actualitatea”, posturile de radio Nova FM, şi Naţional FM, precum şi televiziunea Europa Nova. Nu în ultimul rând trebuie amintit faptul că Lugojul este un oraş festivalier, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj organizând patru asemenea manifestări artistice: Festivalul Internaţional Coral „Ion Vidu”, Festivalul Internaţional de Teatru „Festteamart”, Festivalul Internaţional de Folclor „Ana Lugojana” şi Concursul Internaţional de Canto „Traian Grozavescu”.

Oraşe înfrăţite

După 1989, când posibilităţile de comunicare cu străinătatea au devenit reale, Lugojul a început colaborări cu numeroase oraşe europene. Acestea s-au amplificat, astăzi, municipiul de pe Timiş fiind înfrăţit cu: Jena – Germania, Orleans – Franţa, Szekszard – Ungaria, Nisporeni – Republica Moldova, iar din anul 2004 cu Perigiali – Grecia. Ca o recunoaştere a consecventei promovări a relaţiilor parteneriale economice, administrative, cultural-educative cu instituţii similare din Europa, Lugojului i-au fost acordate de Consiliul Europei, în 1999 şi 2000, la Strasbourg, „Diploma Europeană” şi „Steagul Europei”.